Om foreningen You are here: Home - Om IAA - Om foreningen

Om foreningen

IAA er foreningen for alle, der arbejder med kommunikation, markedsføring og ledelse.

Vi tilbyder professionelle uddannelser, netværk og arrangementer præget af stærk faglighed, internationalt udsyn og udviklende netværk. Vores kerneværdier koncentrerer sig om fire nøgleord: International, Excellent, Lederskab og Netværk – og de er altid en del af målsætningen i det vi laver.

International Advertising Association er en verdensomspændende forening med  målsætning om, at opretholde et højt fagligt og kvalitetsmæssigt niveau i marketingbranchen. Vi lever af frivilligt engagement og et levende bagland, der skaber faglige og sociale kontakter til gensidig inspiration nationalt og internationalt.

Den danske afdelings officielle navn er IAA Chapter Denmark.

Foreningens formål er bl.a. at
• højne niveauet i marketingbranchen
• forbedre den generelle kvalitet af reklame
• oplyse og påvirke til reklamebranchens fordel
• etablere samarbejde imellem nationale og internationale reklame/marketingorganisationer.

Dette udmønter sig i internationalt anerkendte efteruddannelser, nationale og internationale kongresser, seminarer og workshops samt lobbyarbejde for at sikre reklamebranchen rimelige arbejdsvilkår.

IAA har eksisteret i 75 år og har igennem årene opbygget et stort netværk og et levende bagland, der ved frivilligt arbejde skaber fælles oplevelser, sociale kontakter og via efteruddannelse udvider medlemskredsens globale udsyn og faglige indsigt.

IAAs kernekompetencer:

IAA’S ORGANISATION
I centrum for IAA sidder bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Under bestyrelsen vælges forskellige fagudvalg såsom Arrangementsudvalg for hhv. Sjælland og Jylland.

Læs mere om bestyrelse og fagudvalg

green

Den daglige ledelse udgøres af sekretariatet og hjemmesiden www.iaa.dk er hjemsted for al kommunikation, artikler, debat, holdninger og tanker. Væsentlige nyheder og artikler udsendes tillige via vores medlemsmails.

Har du brug for at kontakte sekretariatet?

green

International udveksling
Gennem IAAs internationale netværk er der mulighed for at skaffe viden og skabe kontakter ud over landegrænserne til personer eller organisationer i andre lande – og dermed kan det enkelte medlem få adgang til inspiration og erfaring på alverdens områder.

Læs mere om medlemsfordele og medlemsbetingelserne

green

AKTIVITETER

Arrangementer
IAA inviterer året igennem til forskellige arrangementer, der er relevante, vedkommende og aktuelle – altid med et fokus på marketing og reklame, ofte med et internationalt udsyn. Her bliver man klædt på af spændende oplægsholdere, diskuterer de seneste trends med branchefolk og hygger sig med gode kolleger.
Arrangementer som IAA selv afholder er gratis for vores medlemmer. Dog kan der i forbindelse med særarrangementer, typisk i samarbejde med andre, forekomme deltagergebyr. Selvfølgelig med fordelagtig medlemspris.

Læs mere om IAAs arrangementer

green

Netværk
Som medlem af IAA er der utallige måder at udvide sit netværk på. Ud over de muligheder der opstår ved de forskellige IAA arrangementer, kan du også blive medlem af vores etablerede netværksgrupper.

Læs mere om IAAs netværksgrupper

green

Uddannelser
Livslang læring er populært og i IAA har vi arbejdet med det i 75 år.
Vores efteruddannelser er målrettede til marketing- og kommunikationsbranchen. De er koncentrerede, veltilrettelagte og internationalt anerkendte.
Uddannelserne kan tages af alle, men som IAA medlem får man medlemsrabat på deltagergebyret.

Læs mere om IAAs uddannelser

green

DAGLIG LEDELSE

Den daglige ledelse varetages af sekretariatet.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 11 26 eller e-mail iaa@iaa.dk

Se hvor IAA og sekretariatet holder til:

purple

VORES HISTORIE

Foreningen IAA blev etableret i New York i 1940’erne og har igennem årene opbygget et stort netværk og et levende bagland, der ved frivilligt arbejde skaber fælles oplevelser, sociale kontakter og via efteruddannelse udvider medlemskredsens globale udsyn og faglige indsigt.

I Danmark har IAA udbudt medlemsmøder fra foreningens etablering, professionelle uddannelser i mere end 30 år og faglige netværksgrupper de sidste 10 år.

Læs hele IAA’s historie

purple