Om IAA netværk You are here: Home - Netværk - Om IAA netværk

Om IAA netværk

460493185

Netværksanalyser viser, at det er vigtigt at ens netværk består af andre forbindelser end venner og nærmeste kolleger.
Ved at være medlem af en IAA netværksgruppe sikrer du dig, at andre brancher og erhvervsgrene får plads i dit netværk – til glæde for karrieremuligheder og den faglige sparring.

Netværksgrupperne er for alle IAA-medlemmer, der ønsker at sætte fokus på den personlige og faglige udvikling i samarbejde med kolleger og ligesindede.

IAAs sekretariat hjælper med koordinering og organisering af de enkelte grupper, ligesom IAAs netværksansvarlige vil deltage i samtlige møder. Det er dog grupperne selv, der bestemmer dagsordnen fra gang til gang og på den måde selv tager hånd om udviklingen.

Vi har fire typer af faglige netværksgrupper:

 • IAA Executive Network
  For medlemmer der arbejder med marketing/ledelse på højt niveau eller har gennemført uddannelsen IAA Master Class. Eksisterer for nuværende kun som standard netværksgruppe.
 • IAA Marketing Management Network
  For medlemmer der er marketingledere, på vej til at blive det eller har bestået uddannelsen IAA Marketing Management. Eksisterer for nuværende kun som standard netværksgruppe.
 • IAA Digital Update Network
  For medlemmer der i overvejende grad arbejder med digital marketing/kommunikation eller har bestået uddannelsen IAA Digital Diploma.
 • IAA Marketing Specialist Network (Alumni)
  For medlemmer der har flere års erfaring inden for praktisk marketing og kommunikation eller har bestået uddannelsen IAA Integreret Kommunikation. Eksisterer for nuværende kun som standard netværksgruppe.

PRIS & PRAKTIK

S T A N D A R D   N E T V Æ R K
Vedligeholder og forstærker dit faglige netværk og sikrer din fortsatte faglige og personlige udvikling igennem 5-6 årlige netværksmøder. Det faglige indhold afhænger af gruppens ønsker og behov, men har som regel altid et marketing-fagligt fokus.

Medlemmernes egen dagligdag i de respektive virksomheder kan med fordel bruges som oplæg til den fælles sparring – direktionsoplæg, konsulentrapporter, markedsanalyser osv.

IAA koordinerer alt det praktiske og den netværksansvarlige deltager i alle møder.

Pris: kr. 4000,- årligt (+ medlemskab af IAA)

U P D A T E    N E T W O R K 
Her vedligeholder du både dit netværk og din uddannelse. Udover 4 årlige netværksmøder (som fungerer som beskrevet under Standard Netværk), får du to halve uddannelsesdage med i købet.

Det er IAA Uddannelser, der er ansvarlige for at arrangere de to halve uddannelsesdage. Begge fungerer som en opdatering af uddannelsen via cases og opgaver og sikrer således en udvikling i det tillærte.

Pris: kr. 6500,- (+ medlemskab af IAA)

Læs mere om medlemskab af IAA – KLIK HER

PRÆMISSER FOR GRUPPERNE

 • Deltagere skal være medlem af IAA
 • Der er minimum 14 medlemmer pr. gruppe
 • Møderne holdes på skift hos deltagerne – enten som morgenmøder eller som eftermiddagsmøder
 • Deltagere i gruppen udvælges i samarbejde med gruppen og godkendes af IAA for at sikre homogene og velfungerende grupper
 • Alle deltagere er gensidigt ansvarlige for det ønskede niveau af møderne
 • Netværksgruppen koordineres af IAA og IAA varetager det praktiske omkring gruppen

EXECUTIVE NETWORK

For medlemmer der arbejder med marketing/ledelse på højt niveau eller har gennemført uddannelsen IAA Master Class.

green laes mere

MARKETING MANAGEMENT NETWORK

For medlemmer der er marketingledere, på vej til at blive det eller har bestået uddannelsen IAA Marketing Management.

green laes mere

DIGITAL UPDATE NETWORK

For medlemmer der i overvejende grad arbejder med digital marketing/kommunikation eller har bestået uddannelsen IAA Digital Diploma.

green laes mere

MARKETING SPECIALIST NETWORK (Alumni)

For medlemmer der har flere års erfaring inden for praktisk marketing og kommunikation eller har bestået uddannelsen IAA Integreret Kommunikation.

green laes mere